Violet vzw

DIT ZIJN WIJ

Als je bij Violet meteen denkt aan een kleur, een bloem of een snoepje, laten wij het dan meteen duidelijk stellen: Violet zal de geschiedenis ingaan als de naam van een ongewoon strijkorkest in Leuven.
En, in het hoogst-onwaarschijnlijke geval dat je het nog niet wist: Violet is plezant! Dat wij niet de enige zijn die daar zo over denken, bewijst het ledenaantal. Violet telt ondertussen al meer dan 120 leden.
Om praktische redenen bestaan er dan ook 4 deelorkesten

VIOLET & THE BOCHABELA STRING ORCHESTRA

Naast het plezier van samen muziek maken, streeft Violet naar méér: Violet zet zich in voor projecten in binnen- en buitenland die streven naar een rechtvaardig bestaan voor iedereen.

Zo wordt een groot deel van de opbrengst van concerten en cd’s weggeschonken aan een goed doel: zoals ons ‘zusterorkest ‘ in Zuid-Afrika.
The Bochabela String Orchestra is een strijkorkest voor jongeren uit de townships en de ruime omgeving van Bloemfontein.

VIOLET & SHALAN ALHAMWY
een Syrisch-Vlaamse ontmoeting

‘Life  Skills’  werd in 2012 ontwikkeld door Nagham en Shadan Alhamwy .
De Syrische tweelingzussen vluchtten in 2012, één jaar na het uitbreken van de oorlog, uit hun geboortestad Homs. In het Jesuit Refugee Service Center in Tartous werden zijn geconfronteerd met het gebrek aan begeleiding voor getraumatiseerde kinderen en  jongeren. Vanuit hun pedagogische opleiding ontwikkelden zij daarom samen met psychologen en veldwerkers, een programma met 14 ‘skills’ of ‘handvaten’ om de vluchtelingen te helpen hun oorlogstrauma’s te verwerken.

In 2015 werd de toestand in Syrië zo gevaarlijk dat Shadan en Nagham hun land ontvluchtten. Via de Balkanroute kwamen zij in het opvangcentrum van Sint-Niklaas terecht. Tijdens hun verblijf in het centrum hervatten zij het Life Skills Project voor de Syrische, Iraakse en Afghaanse  kinderen want ook hier in België was/is de nood aan psychologische begeleiding groot.

‘ …the general goal is to help children find peace inside so they can live in peace with the others…’ (Shadan)
Life Skills wil kinderen uit oorlogsgebieden en andere onveilige omgevingen helpen hun zelfvertrouwen terug te vinden zodat zij hun plaats in de maatschappij op een positieve, zelfbewuste manier kunnen afdwingen. Het programma leert de kinderen vaardigheden aan waarmee ze problemen of conflictsituaties op een vreedzame manier kunnen oplossen. Door middel van muziek, rollenspel, groepsactiviteiten, en (groeps)gesprekken ontdekken de kinderen de mooie dingen in zichzelf en in de anderen, worden ze zich bewust van hun gevoelens en hoe ze te uiten, leren ze omgaan met woede en stress of leren ze opkomen voor zichzelf.  Life Skills helpt hen hun (oorlogs)ervaringen te verwerken en een plaats te geven,... Het programma is bedoeld voor kinderen en adolescenten.

Tijdens het programma in Syrië en België zag men de kinderen groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde, verbeterden de schoolse vaardigheden, zag men een positieve evolutie bij in zichzelf gekeerde, depressieve kinderen en merkte men dat kinderen in conflictsituaties meer praatten en discussiërden en minder geweld gebruikten. Violet vzw gelooft dat het ‘Life  Skills’  programma  voor  veel  vluchtelingenkinderen en  andere kwetsbare kinderen  in  Vlaanderen een belangrijke steun kan zijn bij het uitbouwen van hun toekomst. Daarom willen we het programma structureel steunen via de CD-verkoop en concerten.

Violet vzw – nr.882.379.108 – Eekhoornlaan 16 – 3051 Sint-Joris-Weert
De vereniging bestaat feitelijk sinds 2002 en de vzw is opgericht op 18 april 2006. Violet vzw is erkend door de gemeente en door de jeugdraad als jeugdvereniging.

Het rekeningnummer van Violet vzw: IBAN:BE97 7340 2067 4749 (BIC:BBRUBEBB)

Het bestuur van Violet vzw bestaat uit: Veerle Segers, Anne Willekens, Inge Dumon, Myriam Vreys , Kris De Schepper, Greet Verhulst, Aag Dereymaecker, Geert Adriaenssens en Isabelle Robesyn.
Ze zijn per mail te bereiken via bestuur@violetvioletje.com

Contactformulier


Violet vzw – Eekhoornlaan 16 – 3051 Sint-Joris-Weert
Webdesign by Steven Eerdekens

0

Je winkelwagen