VIOLET & SHALAN ALHAMWY
een Vlaams-Syrische ontmoeting

Onder invloed van de vluchtelingencrisis besloot Violet ook de vluchtelingenproblematiek binnen haar sociaal-geëngageerde werking een plaats te geven. In maart 2017 namen we een cd op in samenwerking met de Syrische violist en componist Shalan Alhamwy.

Shalan ontvluchtte  het oorlogsgeweld in zijn land in augustus 2015 en woont nu in België.
De eerste concerten en de release van de cd vonden plaats tijdens het weekend van 7 mei 2017.
Het komende jaar zal Violet haar nieuwe muziek en project in de rest van Vlaanderen gaan voorstellen.

Met deze cd en het daaruit voorvloeiend project hoopt Violet op haar manier een antwoord te bieden op vragen die op dit moment rijzen in onze samenleving rond de vluchtelingenproblematiek.
Door de samenwerking met Shalan en andere gastmuzikanten krijgen de jongeren van Violet de kans om Syrische muziek te leren kennen, te spelen en te waarderen.
Daarnaast wordt er, speciaal voor deze cd,  nieuwe Vlaams-Syrische muziek ‘ge-co-creëerd’. Oost en West ontmoeten elkaar en worden verbonden in één muzikaal geheel.
Muziek wordt zo opnieuw een laagdrempelige manier om multiculturaliteit een breder draagvlak te geven:  in ‘ons eigen Violet’ maar in extenso ook ‘in onze maatschappij’.

De nummers zijn een mix van klassiek en folk uit oost en west. De sound van Violet combineert moeiteloos met typische Arabische instrumenten als oud, ney en kanoun.
Hanin is een plaat vol tristesse, vol levensvreugde, vol weemoed, maar bovenal met een boodschap van hoop.

Violet steunt Syrische vluchtelingen

‘Hanin’ is opgedragen aan vluchtelingen, waar ook ter wereld. Omdat Violet de leuze ‘Spelen om te delen’ hoog in het vaandel draagt, willen we ook de opbrengsten van deze cd en de bijhorende concerten zinvol besteden. We vonden hiervoor een partner in de inspirerende Louma Albik, de drijvende kracht achter SB Overseas (Soutien Belge Overseas), een vzw die ontstaan is uit bezorgde Belgische inwoners die besloten hebben iets actief te doen aan de humanitaire crisis, ontstaan door de Syrische oorlog. Ze richten zich op de psychologische, sociale en onderwijsproblemen van vooral vrouwen en jongeren in Libanon, Syrië en Turkije. Maar ook op vluchtelingen in eigen land via de SB Espoir (Ensemble et Solidaire Pour l’Integration des Réfugiés), die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in het weekend opvangt, zodat ze sneller geïntegreerd raken.

Violet werkt met SB Overseas samen op 2 vlakken.

  1. Project in Libanon: helen door muziek

SB overseas werkt met de steun van Violet een nieuw project uit voor vluchtelingenkinderen in Libanon. Ze krijgen de kans om instrumenten te leren kennen door erop te spelen, en te benoemen wat ze voelen als ze het instrument bespelen. Zo gaan de kinderen op zoek naar ‘hun’ geluid, ‘hun’ instrument. En leren ze tegelijk in een veilige omgeving praten over hun gevoelens, iets waar heel wat kinderen op de vlucht moeite mee hebben. Door de trauma’s die ze opgelopen hebben in de oorlog en onderweg, en door weggerukt te zijn uit hun veilige thuisomgeving. Eens iedereen zijn instrument gevonden heeft, wordt er gewerkt aan een muzikale opvoering. Sluitstuk van het project is dat de kinderen een voorstelling geven voor hun ouders en de lokale gemeenschap.

  1. Project in Brussel: SP Espoir

De vrijwilligers van SB Overseas in Brussel voorzien weekendopvang en –activiteiten voor niet-begeleide minderjarigen in ons land die hoofdzakelijk verblijven in asielcentra, in de hoop hun integratie in ons land te vergemakkelijken.  Ook Violet werkt hieraan mee, door naar Brussel te trekken, en samen muziek te maken en te dansen met deze jongeren. Want muziek is een universele taal.

Meer info over deze partner: http://sboverseas.org/

Noot: Bij het begin van de samenwerking met onze Syrische vrienden, zijn we in contact gekomen met de zussen van Shalan, Naghan en Shadan, die bezig waren met het project Life Skills uit de grond te stampen. Life Skills is een methode om kinderen te helpen oorlogs- en andere trauma’s te verwerken, iets wat de zussen hadden geleerd tijdens hun verblijf in vluchtelingenkampen in Syrië. Violet heeft zich graag achter dit project geschaard om dit op te starten. Na een paar sessies met kinderen is gebleken dat de nood aan een eigen organisatie hiervoor niet nodig is, omdat dit kan ingepast worden binnen bestaande organisaties en projecten. Shadan en Naghan blijven zich inzetten voor vluchtelingenkinderen, maar het project Life Skills werd tijdelijk in de koelkast gestoken.

Violet wil graag àlle supporters, groot en klein danken voor hun steun! Zonder hun giften of subsidie waren de cd en de release-concerten niet mogelijk geweest.

Speciale dank aan de contrabassponsors voor hun gulle bijdrage

Contactformulier


Violet vzw – Eekhoornlaan 16 – 3051 Sint-Joris-Weert
Webdesign by Steven Eerdekens

0

Je winkelwagen